Ambasadori

Ambasadori ŠKMER- a za razdoblje 2016-2020 sa zadaćom promocije aktivnosti i Bisera mora kao najvažnije manifestacije.